Foreningens historie

Hvor gamle er vi?

Thy-Mors Husflidsforening har snart eksisteret i 30 år. 

Foreningen havde stiftende generalforsamling på Hotel Vildsund Strand i 1992 og har siden været organiseret i landsforeningen Dansk Husflid. Denne forening er senere blevet fusioneret med NETOP, der var et oplysningsforbund, og nu er navnet FORA, der står som vores landsorganisation. Ved at være organiseret i et så stort netværk, kan vi få, og får også hjælp til at drive vores forening.

 

Æresmedlem

Thy-Mors Husflid har et æresmedlem. Det er Tage Trudslev Sørensen, der er blevet udnævnt på baggrund af det store arbejde, han gennem årene har ydet i foreningen. Senest har han påtaget sig hvervet som kasserer udenfor bestyrelsen og har i det forbindelse bl.a. moderniseret forretningsgangen ved at indføre betaling via MobilePay.


Thy-Mors Husflid
Sundbyvej 42, Sundby Mors
7950 Erslev

Telefon: 30286267

Mail: thymorshusflid@gmail.com

CVR: 30959698

Rutebilen mellem Nykøbing og Thisted har stoppested lige foran Husflidshuset.

Medlem af Fora