Foreningens historie

Hvor gamle er vi?

Thy-Mors Husflidsforening har eksisteret i over 30 år. 

Foreningen havde stiftende generalforsamling på Hotel Vildsund Strand i 1992 og blev organiseret i landsforeningen Dansk Husflid. Denne forening blev senere, p.g.a. økonomiske problemer, fusioneret med Oplysningsforbundet: NETOP, og med navneforandring, er navnet på vores landsorganisation nu: FORA. Ved at være organiseret i et så stort netværk, kan vi få, og får også hjælp til at drive vores forening.

 

Æresmedlem

Thy-Mors Husflid har et æresmedlem. Det er Tage Trudslev Sørensen, der er blevet udnævnt på baggrund af det store arbejde, han gennem årene har ydet i foreningen. Senest har han påtaget sig hvervet som kasserer udenfor bestyrelsen og har i det forbindelse bl.a. moderniseret forretningsgangen ved at indføre betaling via MobilePay.


Thy-Mors Husflid
Sundbyvej 42, Sundby Mors
7950 Erslev

Telefon: 30286267

Mail: thymorshusflid@gmail.com

CVR: 30959698

Rutebilen mellem Nykøbing og Thisted har stoppested lige foran Husflidshuset.

Medlem af Fora